امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

Diploma of Honor from the 8th Iranian Printing Industry Festival

 in September 2008, Simisaz received the Diploma of Honor from the Iran Printing Industry Festival.

Image

صحافی سیمی ساز فعالیت خود را از سال 1377شروع کرد و درسال 1382 با توسعه و مدرن سازی تجهیزات و دستگاههای صحافی و صنعتی نمودن فعالیت خود موفق به دریافت لوح تقدیر جشنواره فرهنگ از وزارت فرهنگ وارشاد در سال 1387 شد.