امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دیپلم افتخار از هشتمین جشنواره صنعت چاپ ایران

سیمی ساز در شهریورماه سال 1387 دیپلم افتخار جشنواره صنعت چاپ ایران را از آن خود ساخت

Image

صحافی سیمی ساز فعالیت خود را از سال 1377شروع کرد و درسال 1382 با توسعه و مدرن سازی تجهیزات و دستگاههای صحافی و صنعتی نمودن فعالیت خود موفق به دریافت لوح تقدیر جشنواره فرهنگ از وزارت فرهنگ وارشاد در سال 1387 شد.